โจรสลัดของไซปรัสทำให้มันเป็นอนาคตที่ดีกว่า

เดินตามรอยเท้าของผู้อื่นก่อน เพื่อสร้างอนาคต

นโยบายบริหารประเทศของไซปรัสในยุคฟ้าหลังฝน

สาธารณรัฐไซปรัส หรือที่เราคุ้นเคยกันในนาม เกาะไซปรัส หนึ่งในหมู่เกาะที่สวยงามและใหญ่เป็นอันดับสามแห่งแถบเมดิเตอร์เรเนียน โดยหลังจากผ่านร้อนผ่านหนาวมาทั้งสงครามกลางเมือง ทั้งวิกฤตทางเศรษฐกิจ วันนี้ ไซปรัสกำลังก้าวเข้าสู่การฟื้นฟูประเทศอีกครั้ง

โดยรัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของนายนิโคส์ อะนาสตาเซียเดส ประธานาธิบดีประจำสาธารณรัฐไซปรัสได้เผยถึงนโยบายในการบริหารประเทศว่า ยังคงเน้นย้ำและมีความพยายามที่จะหาวิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศระหว่างไซปรัสตุรกีและไซปรัสกรีซให้สมานฉันท์กันให้ได้ และจะพยายามผลักดันให้ชาวไซปรัสตุรกีได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับชาวไซปรัสกรีซในทุกด้าน เพราะสถานการณ์ตอนนี้นั้นไซปรัสตุรกี หรือสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือนั้นไม่เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศสืบเนื่องมาจากการแบ่งแยกดินแดนอย่างไม่เป็นธรรม ทำให้มีปฏิสัมพันธุ์อยู่กับแค่ประเทศตุรกีเท่านั้น จึงทำให้รัฐนี้มีความล้าหลังในทุก ๆ ด้าน และถึงแม้ว่าสาธารณรัฐไซปรัสเองจะได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกสหภาพยุโรปแล้ว และได้รับสิทธิประโยชน์ในหลายด้านเช่นเดียวกับประเทศสมาชิกอื่น ๆ แต่ไซปรัสตุรกีก็ยังเป็นข้อยกเว้นอยู่ดี ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะผลักดันในจุดนี้ให้ประชาชนไซปรัสไม่ว่าจะเชื้อชาติใดก็ตามได้รับสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน

ส่วนนโยบายทางเศรษฐกิจนั้น นายนิโคส์ อะนาสตาเซียเดส กล่าวว่ายังคงจะบริหารโดยใช้หลักการเดิมในการดึดดูดนักธุรกิจเข้ามาลงทุนในประเทศเช่นเคย คือ ยกเว้นหรือลดอัตราภาษีในการเข้ามาลงทุนในประเทศ แต่จะรอบคอบรัดกุมยิ่งกว่าเดิมสืบเนื่องมาจากที่เคยประสบภาวะวิกฤติทางการเงินถึงกับเกือบล้มละลายมาแล้ว นอกจากนั้นรัฐบาลยังมีมาตรการจูงใจในการลดดอกเบี้ยสำหรับการลงทุนธุรกิจใหม่ เพื่อดึงดูดให้นักธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุนมากขึ้นหลังจากที่ขาดความมั่นใจจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้น จนมีการถอนการลงทุนออกจากไซปรัสไปเป็นจำนวนมาก โดยนโยบายใหม่ครั้งนี้ รัฐบาลจะใช้มาตรการจูงใจทางภาษีเข้ามาเป็นแรงดึงดูด เช่น การงดเว้นภาษีจากเงินปันผล การงดเว้นภาษีจากผลกำไรสำหรับนักธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไซปรัส เป็นต้

นอกจากนี้ ยังมีการผลักดันอุตสาหกรรมด้านแร่ธาตุและทรัพยากรธรรมชาติที่ไซปรัสมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ โดยเปิดให้ต่างประเทศอย่างรัสเซียสามารถเข้ามาลงทุน เป็นการสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่ง และยังมีการผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจในทุกด้าน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ทำรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับประเทศเพราะตั้งอยู่ทำเลที่ดี มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีการสนับสนุนธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย โดยมีมาตรการที่จะปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจมากขึ้น และจะมีการผลักดันให้ไซปรัสเป็นดินแดนแห่งคาสิโนชั้นนำอีกด้วย


Proudly powered by Wordpress