โจรสลัดของไซปรัสทำให้มันเป็นอนาคตที่ดีกว่า

เดินตามรอยเท้าของผู้อื่นก่อน เพื่อสร้างอนาคต

สงครามทางศาสนาบนหมู่เกาะไซปรัส

สาธารณรัฐไซปรัส หรือที่เราเรียกกันจนติดปากว่า เกาะไซปรัส เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนยุโรปใต้แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่มีประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างยาวนาน เดิมทีนั้นไซปรัสเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิไบเซนไทน์ จากนั้นไม่นานก็ถูกเปลี่ยนมือการยึดครองเป็นของจักรวรรดิออตโตมันหรือชนชาติตุรกีในปัจจุบัน จากนั้นจักรวรรดิออตโตมันล่มสลายเพราะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 1 ไซปรัสจึงตกอยู่ในอาณานิคมของสหราชอาณาจักร หรือประเทศอังกฤษซึ่งอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตร เป็นฝ่ายที่ชนะในสงคราม และเมื่อราวปี 1960 สหราชอาณาจักรก็คืนเอกราชให้กับไซปรัส จึงมีการตั้งชื่อและจัดตั้งประเทศว่า สาธารณรัฐไซปรัส

เดิมทีนั้นประชาชนของสาธารรัฐไซปรัสซึ่งเคยเป็นของจักรวรรดิไบเซนไทน์มาก่อน ส่วนมากประชากรจะเป็นเชื้อสายกรีซและนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ แต่เมื่อเกิดการคุกคามของจักรวรรดิออโตมันซึ่งเป็นประชากรเชื้อสายตุรกี จึงทำให้พลเมืองชาวตุรกีหลั่งไหลกันมาตั้งหลักปักฐานอยู่ในไซปรัสจำนวนมาก ส่วนมากที่เป็นชาวเชื้อสายเติร์ก นับถือศาสนาอิสลาม และนี่ก็นับเป็นชนวนสำคัญของการขัดแย้งระหว่างศาสนาจนกลายเป็นสงครามภายในประเทศลุกลามไปสู่การแบ่งแยกดินแดน

ความแตกต่างและความเชื่อทางศาสนาทำให้ทั้งสองฝ่ายไม่มีใครยอมใคร ทางฝั่งกรีซก็ถือว่าศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ของตนมีจำนวนมากกว่าและอยู่มาเนิ่นนานเก่าแก่กว่า ส่วนทางฝั่งตุรกีหรือเติร์กที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นก็ไม่ยอมเช่นเดียวกันจึงพยายามที่จะลุกล้ำและยึดครองดินแดนไซปรัสมาเป็นของตนเอง จนทำให้เกิดสงครามกลางเมืองที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินกันเป็นจำนวนมากหลายต่อหลายครั้ง สุดท้ายชาวเติร์กก็ได้ยึดครองดินแดนทางเหนือของไซปรัสได้สำเร็จพร้อมทั้งขับไล่ประชากรชาวกรีซออกจากบริเวณนั้น และนำประชากรมุสลิมของตนเข้าไปครอบครองตั้งหลักปักฐานแทน พร้อมทั้งสถาปนาดินแดนแห่งนั้นว่า สาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ ที่มีการปกครองตนเอง บริหารรัฐเองและมีศาสนาประจำรัฐเพียงอิสลามศาสนาเดียวเท่านั้น โดยมีประเทศตุรกีคอยหนุนหลังและสนับสนุนอยู่ ซึ่งเหตุการณ์นานาอารยประเทศทั่วโลกไม่มีใครสนับสนุนและเห็นด้วย เพราะถือว่าเป็นการสร้างความแตกแยกโดยมีศาสนาเป็นชนวนและอาจก่อให้เกิดการลุกลามตามมาภายในของทั้งสองประเทศทั้งกรีซและตุรกี อย่างไรก็ตามทั้งสองเชื้อชาติก็ยังคงตั้งหลักปักฐานและดำเนินชีวิตกันตามปกติ โดยมีสหประชาชาติที่เกรงกลัวว่าสงครามจากความขัดแย้งจะเกิดขึ้นอีก จึงมีการกั้นเขตระหว่างรัฐทั้งสองที่เรียกว่า กรีนแลนด์ขึ้น

ปัจจุบันสาธารณรัฐไซปรัสได้แบ่งการปกครองออกเป็นสองรัฐ คือ สาธารณรัฐไซปรัส ที่เป็นถิ่นอยู่อาศัยและปกครองโดยประชากรเชื้อชาติกรีซ นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และมีนิกายอื่นตามลำดับ และอีกรัฐหนึ่งที่แบ่งแยกไปโดยมุสลิมชาวเติร์กนั่นก็คือ สาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ ที่ปกครองโดยชาวตุรกีเชื้อสายมุสลิมนั่นเอง


Proudly powered by Wordpress