โจรสลัดของไซปรัสทำให้มันเป็นอนาคตที่ดีกว่า

เดินตามรอยเท้าของผู้อื่นก่อน เพื่อสร้างอนาคต

ไซปรัส ยื่นข้อเสนอรับสิทธิ์เป็นพลเมืองยุโรป ดึงดูดนักลงทุนไทย

สำหรับนักธุรกิจการหาแหล่งลงทุนที่ดีและเหมาะสมคือสิ่งที่นักธุรกิจทุกคนสนใจ ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ การนำเสนอที่ดีโดยเฉพาะเมื่อต้องการนำเงินลงทุนจำนวนมากไปลงทุนยังต่างประเทศ เงื่อนไขของประเทศเหล่านั้น องค์ประกอบปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นอัตราภาษี สิทธิพิเศษ ความมั่นคงทางการเมืองที่มีเสถียรภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายการพัฒนาประเทศ ความเจริญและแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ การเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจต่าง ๆ ทุกองค์ประกอบที่กล่าวมาเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการลงทุนทั้งสิ้น

ประเทศไซปรัสเป็นอีกประเทศที่มีนโยบายเปิดกว้างทางการลงทุนสำหรับนักธุรกิจต่างชาติ และรัฐบาลไซปรัสก็ยินดีที่จะให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในด้านต่าง ๆ โดยที่มีสิทธิพิเศษและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่น่าสนใจเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกทีเดียว ในช่วง1-2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไซปรัสได้มีการโปรโมท และ ยื่นข้อเสนองาม ๆ แก่นักธุรกิจรายใหญ่ของไทยเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ไปลงทุนยังประเทศไซปรัส ในช่วงเวลาที่ดีที่ประเทศไซปรัสได้ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์จากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรปในช่วงปี พ.ศ. 2555 มาในช่วงหลังไซปรัสได้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศลูกหนี้อียู (สหภาพยุโรป ) และยังได้รับเงินทุนสนับสนุนอีกก้อนใหญ่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่ไซปรัสเป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็ก มีพลเมืองไม่ถึง 1 ล้านคนแต่มีที่ตั้งของประเทศอยู่ในจุดสำคัญของโลกคือเชื่อมต่อทวีป ยุโรป แอฟริกาและเอเชีย แต่ต้องการเพิ่มประชากร และ สภาพคล่องทางเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มประชากรที่มีศักยภาพ เช่น นักธุรกิจชั้นนำทั่วโลกและประเทศไทย

เงื่อนไขที่น่าสนใจที่ทางรัฐบาลไซปรัสได้นำมาเสนอก็คือ เมื่อลงทุนในกิจการใด ๆ หรืออสังหาริมทรัพย์ ฝากเงินในธนาคารไซปรัส และธุรกิจอื่น ๆ ในไซปรัสไม่ต่ำกว่า 5 ล้านยูโรจะได้สิทธิรับสัญชาติไซปรัส หากลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 3 ยูโรก็จะได้สิทธิพำนักถาวรในประเทศไซปรัส ทั้งตนเอง คู่สมรสและบุตรทุกคน ความน่าสนใจของไซปรัสนั้นนับแต่อดีตก่อนที่จะเกิดวิกฤตการเงินยุโรป ไซปรัส คือ แหล่งลงทุนของเศรษฐีและนักธุรกิจทั่วโลก เนื่องจากมีเงื่อนไขภาษีที่ต่ำ เศรษฐกิจไซปรัสจึงขยายมากกว่า 8 เท่าของมาตรฐานประเทศเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจและประชากร เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นไซปรัสก็ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่ปี ข้อได้เปรียบที่น่าสนใจของไซปรัสอีกหลายประการคือ เมื่อลงทุนในไซปรัสและได้เป็นพลเมืองสัญชาติไซปรัสก็เท่ากับได้เป็นหนึ่งในกลุ่มยูโรด้วย และในระยะเวลาอันใกล้ไซปรัสยังได้เข้าร่วมในกลุ่มเช็งเก้นอีกด้วย นั่นหมายถึงสิทธิพิเศษที่จะตามมาจาก 25 ประเทศในกลุ่มเช็งเก้น ได้แก่ประเทศไอซ์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และสมาชิกกลุ่มอียู ยกเว้นประเทศ ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร นอร์เวย์  ได้รับความสะดวกในเรื่องวีซ่าเช็งเก้น ซึ่งสามารถติดต่อธุรกิจและเดินทางในกลุ่มประเทศวีซ่าได้อย่างสะดวก


Proudly powered by Wordpress