โจรสลัดของไซปรัสทำให้มันเป็นอนาคตที่ดีกว่า

เดินตามรอยเท้าของผู้อื่นก่อน เพื่อสร้างอนาคต

About Us

พรรคโจรสลัด

แนวโน้มที่ทันสมัยในสังคม มันเป็นสถานะปัจจุบันของข้อมูลและเทคโนโลยีและอิทธิพลที่มีต่อทุกอย่างในสังคมปัจจุบันจากการสื่อสารองค์กร, การบริหารภาครัฐและวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์

ประวัติศาสตร์

กลุ่มโจรสลัดถูกก่อตั้งครั้งแรกขึ้นในประเทศสวีเดนในปี 2006 และ เป็นแรงบันดาลใจการเจริญเติบโตของโจรสลัดภาคีทั่วยุโรป และ โลก การเคลื่อนไหวของกลุ่มโจรสลัดต่างประเทศทำให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากในปี 2009 สวีเดน Pirate partiet ได้รับที่นั่งในรัฐสภายุโรป

พวกเราคือใคร

เราเป็นกลุ่มในประเทศไซปรัส เหมือนกันกับกลุ่มโจรสลัดทั่วโลก เว็บไซต์เป็นทั้งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมและความคิดเห็นจากทั้งหมดของเราเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้ร่วมกัน

Proudly powered by Wordpress